Academy of life care planners
Image default
Society / Law

Hoger beroep | Cassatie-advocaat.nl

Het verschil tussen in hoger beroep gaan en in cassatie gaan

Er zitten diverse verschillen tussen in hoger beroep gaan en in cassatie gaan. Het grootste verschil is de rechterlijke macht die over de uitspraak gaat. Om een duidelijk overzicht te creëren tussen deze twee juridische termen zullen ze beide hieronder worden beschreven.

Hoger beroep

Wanneer u in hoger beroep gaat bent u eerder veroordeeld door de kantonrechter, civiele rechter of strafrechter. In dit geval stapt u naar het gerechtshof voor appèl. Dit dient u te doen binnen twee weken na de ontvangst van de uitspraak. U hoeft niet altijd de hulp van een advocaat te nemen. Het gerechtshof gaat de zaak opnieuw beoordelen, er vindt dus een herbeoordeling van de feiten plaats. U kunt wanneer u bent veroordeeld voor een misdrijf of wanneer u bent veroordeeld voor een overtreding in hoger beroep gaan. In hoger beroep gaan in het geval van een overtreding heeft de voorwaarde dat de straf hoger dan 50 euro moet zijn. U kunt bij herbeoordeling nog steeds een hogere straf krijgen. Dit is in de grote lijnen wat in hoger beroep gaan betekend.

In cassatie gaan

Als u in cassatie gaat bent u al eerder in hoger beroep gegaan. Er is een uitzondering op deze regel: namelijk via de kantonrechter zijn er voorgevallen waarbij u gelijk naar de kantonrechter kunt stappen, dit komt echter vrijwel nooit voor. Het grote verschil met in hoger beroep gaan is dat bij in cassatie gaan de Hoge Raad de zaak gaat beoordelen. In hoger beroep gaat het gerechtshof de zaak opnieuw beoordelen, dit is niet het geval bij cassatie. Bij cassatie houdt het gerechtshof enkel rekening met de wijze waarop de lagere rechter de wet heeft toegepast. Voordat u in cassatie gaat is het noodzaak een advocaat die in Nederland is ingeschreven in te huren, de betreffende advocaat moet het schriftuur namelijk inleveren bij de rechter. In de schriftuur zijn alle bezwaren opgenomen die relevant zijn voor de cassatie. De Hoge Raad is zeer streng met de beoordeling hiervan, zorg dus dat u een advocaat in huurt die gespecialiseerd is in cassaties.

Tip

 Het verschil tussen in hoger beroep gaan en in cassatie gaan zit dus in de rechterlijke macht die het beoordeeld en beoordeling zelf. U moet goed gegronde redenen kunnen voeren voordat u in cassatie gaat. Het schriftuur is zeer belangrijk. Omdat er weinig expertise is op het gebied van cassaties is Niels van Schaik een aanrader voor de cassatieprocedure. Zijn naam duikt al sinds 2009 veelvuldig op in de jurisprudentie van de Hoge Raad.

http://www.cassatie-advocaat.nl/