Academy of life care planners
Image default
Society / Law

Verandering omtrent de bevoegdheid van het BBIE

Waar staat het BBIE voor?

Wellicht heb je weleens van het BBIE gehoord. BBIE staat voor Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Je kunt met het BBIE te maken krijgen op het moment dat je een merk wilt laten registreren in de Benelux. Deze merkregistratie kan je laten uitvoeren door een ervaren merkbureau. Vanaf juni dit jaar vinden er een aantal wijzigingen plaats omtrent de bevoegdheid van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

 

Wanneer kan een merk komen te vervallen?

Het verzoek tot het vervallen laten verklaren van een merk kan worden ingediend bij afwezigheid van normaal gebruik van een merk. Een merk is namelijk gebruiksplichtig. Daarnaast kan een merk vervallen worden verklaard op het moment dat het merk door toedoen of nalaten van de houder een gebruikelijke benaming is geworden van een product of dienst waarvoor het is ingeschreven. Tot slot kan een merk komen te vervallen als een merk misleidend is geworden. Verval van het merk gaat in vanaf het verzoek tot vervallenverklaring. Het merk zal dan uit het merkenregister worden verwijderd. Het indienen van een beroep tegen de beslissing van het BBIE kan bij het Benelux-gerechtshof.

 

Wanneer kan een merk nietig worden verklaard?

Een merk kan nietig worden verklaard op het moment dat een merk is ingeschreven ondanks het merk niet onderscheidend of beschrijvend is. Daarnaast kan een merk nietig verklaard worden als de aanvraag te kwader trouw is ingediend. Het is tot op heden niet mogelijk om bij het Benelux merkenbureau oppositie in te dienen om zich te kunnen verzetten tegen het gebruik van een identiek of overeenstemmend merk. Dit wordt veranderd, want vanaf juni dit jaar heeft het BBIE deze bevoegdheid wel toegevoegd. Heb je vragen over de veranderingen van het BBIE? Dan kan je contact opnemen met het merkenbureau. Zij vertellen je graag alles over de veranderingen omtrent de bevoegdheid van het BBIE.